Zarządzenia i procedury

8 września 2020

Zarządzenia i procedury

 1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 46 procedur i zasad zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemi
 2. Regulamin Organizacji Pracy
 3. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów obowiązująca w SP11 w okresie zagrożenia wirusem COVID 19
 4. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 5. Zasady poruszania się po szkole w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19
 6. Procedury postępowania w razie podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika w ZE9 na COVID 19
 7. Zasady pracy biblioteki w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19
 8. Zasady korzystanie ze stołówki szkolnej okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19
 9. Regulamin świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19

Pozostałe procedury:

 1. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją.
 2. Procedury postępowania w wypadku podłożenia ładunku wybuchowego.
 3. Procedury postępowania w wypadku skażenia biologicznego lub chemicznego.
 4. Procedury postępowania w wypadku wtargnięcia napastnika z bronią lub niebezpiecznym narzędziem

Brak komentarzy