Zarządzenia i procedury

7 września 2021

Zarządzenia i procedury

ZARZĄDZENIE 2/2021

Załączniki do zarządzenia

Załącznik 1.

Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze
oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19 /
zmiana 18 stycznia 2021/

Załącznik 2

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów obowiązująca w SP11 w okresie zagrożenia wirusem COVID 19

Załącznik 3.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA /Miejskie Przedszkole nr 46 w Zielonej Górze/

Załącznik 4.

ZASADY PRUSZANIA SIĘ UCZNIÓW PO BUDYNKU SZKOŁY W CZASIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM COVID 19

Załącznik 5.

Procedury postępowania w razie podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika w ZE9 na COVID 19

Załącznik 6.

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID -19

Załącznik 7.

Zasady korzystanie ze stołówki szkolnej okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19

Załącznik 8.

Regulamin świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19

Załącznik 9.

Regulamin pracowni informatycznych.

Załącznik 10.

Procedura odkażania.

Pozostałe procedury:

  1. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją.
  2. Procedury postępowania w wypadku podłożenia ładunku wybuchowego.
  3. Procedury postępowania w wypadku skażenia biologicznego lub chemicznego.
  4. Procedury postępowania w wypadku wtargnięcia napastnika z bronią lub niebezpiecznym narzędziem

Brak komentarzy