JADŁOSPIS
Aktualności / 28 listopada 2022

 Jadłospis na dni 28.11 do 09.12.2022 znajduje się w linku poniżej Jadłospis 28.11-09.12...

POMOC MATERIALNA- OBIADY
Aktualności / 18 listopada 2022

Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna. Wnioski proszę składać do 1...

JADŁOSPIS
Aktualności / 9 listopada 2022

Jadłospis na dni 14-25.11.2022 znajduje się w linku poniżej Jadłospis 14-25.11  ...