Jadłospis
Aktualności / 18 września 2022

Jadłospis na dni 19-30.09.2022 r. znajduje się w linku poniżej Jadłospis 19-30.09...

Pomoc materialna dla ucznia
Aktualności / 30 sierpnia 2022

Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna. Formy:  BEZPŁATNE OBIADY (w ...