Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

5 stycznia 2022

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze przystąpiła do NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

Placówka realizuje założenia programu od października 2021 do maja 2022 roku.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru bibliotek szkolnych oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 15 000 zł (12 000 kwota dotacji z budżetu państwa + 3 000 zł to wkład własny).

Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji wydawniczych.

O PROGRAMIE:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze przystąpiła do NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. po raz drugi.

Placówka realizuje założenia programu od września 2022 do maja 2023 roku.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru bibliotek szkolnych oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 15 000 zł (12 000 kwota dotacji z budżetu państwa + 3 000 zł to wkład własny).

Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji wydawniczych. Zbiory biblioteki zwiększyły się o 362 pozycje książkowe zarówno dla młodszych czytelników jak i dla starszych. O zakupach decydowali wspólnie nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

>> WIĘCEJ O PROGRAMIE <<

Brak komentarzy