Misja szkoły

20 września 2021

Wizja Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego to instytucja, w której dobrze wykształceni, o wysokiej etyce zawodowej, stale rozwijający swój potencjał nauczyciele współpracują ze sobą, z rodzicami i innymi pracownikami szkoły. Efektem tego jest wdrażanie programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych sprzyjających optymalnemu rozwojowi każdego ucznia i wyposażeniu go w wiedzę, umiejętności i postawy, które pozwolą mu kontynuować naukę w szkole gimnazjalnej i stać się otwartym, tolerancyjnym, aktywnym, kulturalnym i respektującym obowiązujące normy członkiem społeczeństwa.


Misja szkoły:
Jesteśmy szkołą, która:
Zapewnia wszystkim uczniom możliwość rozwoju na miarę indywidualnych predyspozycji w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa
Kształtuje postawy tolerancji, aktywności, uczciwości i odpowiedzialności
Wdraża do poszanowania wartości obyczajowych , kulturowych i narodowościowych Polski
Uczy i pokazuje możliwości uczestnictwa w życiu społecznym klasy, szkoły, miasta, kraju, Europy i Świata
Budzi ciekawość dzieci i rozwija zainteresowanie wieloma dziedzinami nauki i sztuki oraz językami obcymi
Zachęca do odważnego patrzenia w przyszłość z przeświadczeniem o możliwości  realizacji swoich marzeń   i pragnień
Wpaja świadomość znaczenia kształcenia się przez całe życie poprzez naukę szkolną korzystanie z literatury, Internetu, uczestnictwo w kulturze oraz obserwację życia innych ludzi  i kontaktu z innymi.

Brak komentarzy