Program dla szkół

6 listopada 2018

Rok Szkolny 2019/2020

„Program dla szkół

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA


„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych.

Celem „Programu dla szkół” jest:

  • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.
  • Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

UDOSTĘPNIANIE OWOCÓW I WARZYW

OKRES UDOSTĘPNIANIA to 12 wybranych tygodni rozpoczynających się
i kończących w danym semestrze danego roku szkolnego, podczas których owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne udostępniane są dzieciom.

W województwie lubuskim terminy udostępniania to: w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 17.09.2018 r. –11.01.2019 r. oraz w II semestrze 28.01.2019 r. – 14.06.2019 r.

PORCJA OWOCOWA-WARZYWNA –składa się z jednego produktu owocowo-warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.

PORCJA MLECZNA – składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.

Uczniom udostępnia się co najmniej:

Produkty owocowo-warzywne

Minimalna liczba porcji
obejmujących dany produkt

I semestr

II semestr

jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g)

12

12

gruszka ( szt. o masie netto co najmniej 150 g)

5

5

op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej  100 g)

2

op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g)

2

op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej  90 g)

7

10

op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g)

6

5

op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g)

2

op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm)

5

4

op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g)

1

2

 

Produkty mleczne

Minimalna liczba porcji
obejmujących dany produkt

I semestr

II semestr

op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej  0,25 l)

32

32

op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g)

4

4

op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g)

2

2

op. jedn. Serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150 g)

1

1

 

Produkty dostarczane beneficjentom w ramach „Programu dla szkół” (zgodnie z art. 23 ust. 6 RPEiR UE 2016/791 z dnia 11 maja 2016r.) nie mogą zawierać:

  • dodatku cukru,
  • dodatku soli,
  • dodatku tłuszczu,
  • dodatku substancji słodzących,
  • dodatku sztucznych wzmacniaczy smaku o oznaczeniach od E 620 do E 650 określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. maksymalne poziomy składników dodatkowych muszą spełniać poniższe warunki:

  • mleko i jego przetwory bez dodatków smakowych nie mogą zawierać dodatku cukru,
  • ser może zawierać maksymalnie 10% składników niemlekowych.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Pani Ewa Jankowiak kierownik świetlicy.

Szczegółowe informacje i warunki programu na stronie Agencji Rynku Rolnego http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol/program-dla-szkol-w-roku-szkolnym-20182019.html

Brak komentarzy