Program dla szkół

6 listopada 2018

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła kontynuuje udział w „Programie dla szkół”.

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci klas I-V szkół podstawowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Brak komentarzy