Konkursy Przedmiotowe

15 października 2019

Terminy

Zarządzenia

Egzamin – zwolnienia

Wyniki etapu szkolnego

Wyniki etapów rejonowych

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP 11.
 2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.
 3. Do 25 października 2019 r uczniowie zgłaszają  nauczycielom uczącym danego przedmiotu  chęć udziału w konkursie.
 4. Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują  i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły  z  15 października 2019 r.
 5. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
  w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.
 6. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.
 7. Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 3. dnia  po przeprowadzeniu konkursu, natomiast  lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do 11 grudnia 2019r.
 8. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 800do 1400.

Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w  obecności  dyrektora  szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut.

Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie : http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-przedmiotowe/

Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się

do nauczycieli przedmiotów.

Brak komentarzy