Egzamin ósmoklasisty

19 października 2022

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

 

Egzamin ósmoklasisty od 23 maja 2023 r. 

 • język polski 23.05.2023
 • matematyka 24.05.2023
 • język angielski/niemiecki 25.05.2023

Komunikaty

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie
   szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
   ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023
  2.  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
  3. INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2022/2023
  4. Wykaz olipiad – zwolnień z egzaminu
  5. INFORMACJA DLA RODZICÓW – EGZAMIN 2023

Brak komentarzy