Egzamin ósmoklasisty

2 grudnia 2021
  1. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021/2022
  2. Informacje dla rodziców
  3. Informacje dla uczniów
  4. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Komunikaty CKE:

  1. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku
  2. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022:
  3. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2021/2022:

Brak komentarzy