Kontakt

4 listopada 2018

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Spawaczy 3d
tel. 68 418 65 70
tel.68 451 89 51

65-119 Zielona Góra
e:mail sekretariat@ze9zg.edu.pl

świetlica                   nr 130
pielęgniarka             nr 112

Akademia Talentów
tel.68 323 72 46.
65-119 Zielona Góra
ul. Rzeźniczaka 1

Brak komentarzy