Zajęcia pozalekcyjne

4 listopada 2018

Zajęcia dodatkowe Rok Szkolny 2020/2021

Konsultacje dla uczniów:

tutaj:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV-VIII

tutaj:

Zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań)

dla klas IV-VIII

tutaj:

Brak komentarzy