Zajęcia pozalekcyjne

4 listopada 2018

Zajęcia dodatkowe Rok Szkolny 2019/2020

Zajęcia dodatkowe AT

tutaj:

Zajęcia dodatkowe dla klas I-II w dużym budynku

tutaj:

Zajęcia pozalekcyjne-koła dla klas IV-VIII

tutaj

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

tutaj

Konsultacje dla uczniów

tutaj

Zajęcia dodatkowe w świetlicy

tutaj:

ZPWSE

Harmonogram

Brak komentarzy