Kadra

26 września 2021

Rok Szkolny 2022/2023

DYREKTOR   SZKOŁY 
mgr Lidia Dubniewska

WICEDYREKTORZY
mgr Alicja Cieśla
mgr Gura Joanna
mgr Anna Jabłońska
mgr Katarzyna DudzicKIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Ilona Sobków

Zespoły nauczycieli Zespół Edukacyjny nr 9

Rok szkolny 2021/2022

Miejskie Przedszkole nr 46

 1. Anna Jabłońska
 2. Małgorzata Bajus
 3. Katarzyna Bielecka
 4. Bocheńska-Gajcy Ilona
 5. Angelika Wieczorek
 6. Marzanna Kłos
 7. Joanna Salamońska
 8. Weronika Gromadecka
 9. Katarzyna Sierpińska
 10. Ilona Iwanicka
 11. Magdalena Olszewska
 12. Kinga Pacholska
 13. Dominika Krychowska
 14. Marta Witkowska
 15. Natalia Kabała
 16. Magdalena Cymbalak
 17. Klaudia Jacyno
 18. Kamila Jamrozik-Chmielewska
 19. Dorota Siębor
 20. Małgorzata Hordyniec – Bober
 21. Mariola Kołodziejczyk
 22. Adrianna Klarycz
 23. Maria Maksymowicz
 24. Sylwia Olszowa-Sudoł
 25. Justyna Pałka
 26. Jagoda Referda
 27. Marcelina Wojtczak-Zarówny

Szkoła Podstawowa nr 11

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Klasy I

 1. Marta Mielczarek
 2. Agnieszka Mieszkiel
 3. Barbara Chwiałkowska
 4. Iwona Purowska
 5. Natalia Pinuta-Myszyńska
 6. Magdalena Staszewska-Frodyma

Klasy II

 1. Anna Rudzińska
 2. Aleksandra Kudłaszyk
 3. Joanna Gaździewicz
 4. Patrycja Okowińska
 5. Edyta Domagała
 6. Małgorzata Blachowska

Klasy III

 1. Jolanta Sosińska
 2. Klaudia Skurzyńska
 3. Alicja Jokiel
 4. Katarzyna Piotrowska
 5. Grażyna Kwaśnica – Andrzejczuk

Zespół nauczycieli języka polskiego

 1. Magdalena Jamróg
 2. Anna Jankowska
 3. Agnieszka Kostrzewa
 4. Dorota Kozica
 5. Dorota Rachmil – Wilczyńska
 6. Magdalena Szkalińska
 7. Jolanta Wąsik
 8. Justyna Wypychowska
 9. Lena Zieja
 10. Bożena Piczak

Zespół nauczycieli języka niemieckiego

 1. Grażyna Wojnakowska
 2. Joanna Wawrowicz
 3. Teresa Michaliszyn
 4. Alicja Sobańska

Zespół nauczycieli języka angielskiego

 1. Natalia Grendziak – przewodnicząca
 2. Magdalena Grabowska
 3. Karolina Fliegier
 4. Marta Orzoł-Wieprzkowicz-urlop
 5. Anna Lipa
 6. Ewa Obuchowicz
 7. Loskutova Olena
 8. Aleksandra Raubo

Zespół nauczycieli matematyki

 1. Dominika Szumalo –przewodnicząca
 2. Lilla Filipiak-urlop
 3. Grażyna Dachtera
 4. Mariola Grzegorczyk
 5. Renata Rogalska
 6. Ewa Witkowska
 7. Agnieszka Szydłowska

Zespół nauczycieli historii

 1. Iwona Pytkowska – Rozalik
 2. Aleksandra Raubo
 3. Magdalena Jamróg
 4. Anna Jagiełło

Zespół nauczycieli plastyki, muzyki, wdż

 1. Jolanta Ofiarska – przewodnicząca
 2. Małgorzata Naskręt
 3. Izabela Puszkiel – Leńczuk

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki)

 1. Mariola Bukowska
 2. Jolanta Klose
 3. Barbara Łaskawiec
 4. Teresa Michaliszyn
 5. Aneta Szałega – Dybka
 6. Zdzisław Miech
 7. Jolanta Ławrynowicz

Zespół nauczycieli informatyki i techniki

 1. Piotr Flis
 2. Leszek Małmyga
 3. Mariola Grzegorczyk
 4. Beata Zarzycka-urlop
 5. Alicja Wańkowicz- Kotlarska

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

 1. Tomasz Witosławski
 2. Małgorzata Gierasimowicz
 3. Tomasz Turkowski
 4. Dariusz Kurzawa
 5. Justyna Hudyma
 6. Justyna Drozd

Zespół nauczycieli religii i etyki

 1. Elżbieta Matan
 2. Alicja Gandurska
 3. ks. Sebastian Pytlik
 4. ks. Mirosław Żadziłko
 5. Katarzyna Dudzic
 6. Małgorzata Naskręt
 7. Marta Mielczarek
 8. Patrycja Okowińska

Zespół nauczycieli biblioteki

 1. Lucyna Ambrożko – przewodnicząca-urlop
 2. Wiesława Grzybowska
 3. Ewa Witkowska
 4. Joanna Gura
 5. Agnieszka Kostrzewa
 6. Dorota Kozica

Zespół nauczycieli świetlicy

 1. Ilona Sobków – przewodnicząca
 2. Dorota Lesińska
 3. Łukasz Dzikowski
 4. Beata Grześkowiak
 5. Małgorzata Kielec
 6. Jolanta Ławrynowicz
 7. Paulina Prządka
 8. Patrycja Skulska
 9. Agnieszka Rajter
 10. Julita Woźniak
 11. Joanna Romanowska-urlop
 12. Szymon Siuba
 13. Justyna Wujczak .
 14. Justyna Koszela
 15. Tomasz Kołłątaj

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Zespół pedagogów i psychologów

 1. Mirosława Rowecka
 2. Agnieszka Felińska
 3. Renata Anna Bąk
 4. Anna Włodarska
 5. Kamila Jarzembska-Hryno
 6. Helena Kurmanajewska

Zespół terapeutów terapeutów (logopedów, socjoterapeutów, zaj.k-k, metodą A. Tomatisa, Biofeedback)

 1. Barbara Wziętek
 2. Ewa Banasiak – Macherska-urlop
 3. Marta Banaś
 4. Aleksandra Kołłataj-urlop
 5. Bogumiła Kosowicz
 6. Agnieszka Cielińska – Pawlisz
 7. Małgorzata Luch
 8. Alicja Cieśla
 9. Kamila Jarzembska – Hryno

Zespół nauczycieli współorganizujących proces kształcenia

 1. Alicja Nogajczyk
 2. Aleksandra Mikołajczak
 3. Mirosława Zdanowicz
 4. Anna Harla
 5. Liliana Jarosz
 6. Agnieszka Mieszkiel
 7. Alicja Jokiel
 8. Małgorzata Czajka-Gulczyńska

 

Brak komentarzy