Rada Rodziców

20 września 2022

Członkowie Zarządu Rady Rodziców na rok 2023/2024

  1. Magdalena Tyszkiewicz – przewodnicząca
  2. Maciej Bogucki  – zastępca przewodniczącego
  3. Joanna Szewczyk – skarbnik
  4. Agnieszka Bazan – sekretarz
  5. Bogdan Wziętek
  6. Krzysztof Gdyra
  7. Beata Baranowska
  8. Marta Kościuszek
  9. Małgorzata Januchowska
  10. Patrycja Bąba-Gronkowska
KONTO RADY RODZICÓW – Szkoły Podstawowej nr 11
66 1090 1535 0000 0001 5155 1156

Kontakt

email: sp11rada@gmail.com.

Brak komentarzy