Rada Rodziców

15 września 2021

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  • Zbigniew Krukowski- przewodniczący
  • Ewa Karwowska- z-ca
  • Krzysztof Gdyra- sekretarz
  • Maciej Bogucki- skarbnik

Członkowie zarządu:

  • Anna Włodarska
  • Agnieszka Bazan
  • Magdalena Tyszkiewicz
  • Joanna Szewczyk
  • Bogdan Wziętek
  • Filip Gryko

Kontakt

email: [email protected]


Konto Rady Rodziców

Stowarzyszenie Nasza Jedenastka

94 1140 2004 0000 3402 8010 8479

Brak komentarzy