Rada Rodziców

20 września 2022

Członkowie Zarządu Rady Rodziców na rok 2022/2023

  1. Magdalena Tyszkiewicz – przewodnicząca
  2. Ewa Karwowska  – zastępca przewodniczącego
  3. Joanna Szewczyk – skarbnik
  4. Maciej Bogucki – zastępca skarbnika
  5. Agnieszka Bazan – sekretarz
  6. Bogdan Wziętek
  7. Krzysztof Gdyra
  8. Beata Barnowska
  9. Tomasz Wiktorski
  10. Filip Gryko
KONTO RADY RODZICÓW – Szkoły Podstawowej nr 11
66 1090 1535 0000 0001 5155 1156

Kontakt

email: sp11rada@gmail.com.

Brak komentarzy