Zarządzenia

21 października 2019

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz Olimpiad, Konkursów Przedmiotowych zwalniających z egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Aktualizacja zarządzenia nastąpi w lutym 2020 roku.

Brak komentarzy