Zebrania/konsultacje

31 stycznia 2019

Konsultacje w kwietniu.

Nazwisko i imię Poniedziałek

01.04.2019r.

Wtorek

02.04.2019r.

Środa

03.04.2019r.

Czwartek

04.04.2019r.

Piątek

05.04.2019r.

Bachoński Piotr
Banasiak-Macherska Ewa 7.00 AT
Blachowska Małgorzata 16.00s.5AT
Bukowska Mariola
Chwiałkowska Barbara 16.00s.6AT
Ciesielska Anna 16.00 s.116
Czaińska Joanna 16.00 s.6 AT
Czajka-Gulczyńska M. 16.00 s.331
Dachtera Grażyna 17.00 s.320
Domagała Edyta 17.30 s.3AT
Dranczewska Dorota 16.00 AT
Drozd Justyna 16.30
Duber Barbara 16.00 s.220
Dużyja Ryszard 16.00 s.212
Fedak Tomasz 17.00 s.312
Filipiak Lilla 16.00 s.321
Flieger Karolina
Flis Piotr 16.00 s.218
Gandurska Alicja 16.00 s.318
Gierasimowicz M. 16.00 s.111
Grabowska Magdalena 17.00 s.219
Grendziak Natalia 16.00s.313
Grzegorczyk Mariola 16.00 s.320
Harla Anna 16.00 s.319
Hojzer Krzysztof 16.00 s.113
Hudyma Justyna 17.30 s.6
Jagiełło Anna 16.00 s.117
Jamróg Magdalena 16.00 s.117
Jesionkowska Beata 16.00 s.117
Jankowska Anna 16.00 s.319
Jokiel Alicja 16.00s.330
Klose Jolanta wycieczka
Kordys Katarzyna 16.00 s.2 AT
Kosowicz Bogumiła 16.00 s.121
Kostrzewa Agnieszka 16.00 s.110
Kozica Dorota 16.00 s.110
Krysińska Katarzyna Zwol.
Kudłaszyk Aleksandra
Kurzawa Dariusz 17.00 d.s.gim
Kwaśnica-Andrzejczuk G. 16.30
Luch Małgorzata 16.30s.307
Limanówka Katarzyna
Łaskawiec Barbara 16.00 s.213
Małmyga Leszek 16.00 s.311
Markiewicz Elżbieta 17.00 s.232
Matan Elżbieta 16.00 s.318
Michaliszyn Teresa 16.30 s.213
Mieszkiel Agnieszka 16.00 s.232
Naskręt Małgorzata 16.50 s.310
Nogajczyk Alicja 16.00 s.106a
Nowak Wojciech . 16.00 p.naucz
Obuchowicz

Ewa

Ofiarska Jolanta 18.00 s.310
Okowińska Patrycja 16.00s.5AT
Orzoł Marta 16.45 s.222
Piczak Bożena 16.00 s.318
Piestrzyński Piotr
Ponikiewska Zofia 16.00 s.331
Purowska Iwona 16.00 s.220
Puszkiel-Leńczuk I.
Pytkowska-Rozali I. 16.00 s.3112
Rachmil-Wilczyńska D. 16.00 s.111
Rau Krystyna
Raubo Aleksandra 17.00 s.219
Rogalska Renata 16.00 s.222
Rowecka Mirosława 16.00
Rudzińska Anna 17.00
Siuba Szymon 15.05 s.gim
Skurzyńska Klaudia 16.00 s.330
Sobańska Alicja 16.15 s.318a
Sosińska Jolanta
Staszewska-Frodyma M. 15.45 s.2 AT
Szkalińska Magdalena 17.00 s.116
Szałęga-Dybka Aneta 16.00 s.211
Szubert Mirosława 17.00 s.316
Szumalo Dominika 16.30 s.321
Śniadecka Edyta 16.00 s.300
Trela Barbara 16.00 s.4 AT
Turkowski Tomasz 16.00 s.gim
Tyliszczak Anna 16.00 s.216
Wańkowicz-Kotlarska A.
Wawrowicz Joanna 16.00 s.318a
Wąsik Jolanta 16.00 s.214
Wilke Adrianna 16.00 s.317
Winnicka Marta 16.00 s.232
Wiśniewska-Fedurek M.
Witosławski Tomasz 18.00 pokój naucz.wf
Witkowska Ewa 16.00 biblioteka
Włodarska Anna
Wojnakowska Grażyna wymiana
Wośkowiak Natalia
Wójtowicz Natalia 19.00 s.113
Wypychowska Justyna 17.00 s.322
Wziętek Barbara
Zarzycka Beata
Zaurska Sylwia 16.30 s.222
Zieja Gazdowska Lena 17.30 s.220
Zielińska Sulisława

Kalendarz spotkań z Rodzicami.

Lp.

Data

Tematyka

1. 11.09-12.09 Spotkania z wychowawcami w klasach:

– wybór Rad Klasowych

– zapoznanie ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym , Klasy

-przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły

– zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

– omówienie  osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno -wychowawczych

– zaplanowanie wycieczek szkolnych w klasach I-VIII

– zapoznanie z regulaminami szkoły

-zgody na etap edukacyjny, oświadczenia, RODO

– zapoznanie ze Statutem Szkoły

– zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole do i ze szkoły

– zapoznanie z zasadami zwalniania  z zajęć wych. fizycznego

– zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania uczniów w SP11,

-nazwiska nauczycieli uczących w klasie, pedagog, psycholog, logopeda, terapeuci, (godziny ich pracy, nr gab.)

-harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

-obieg dokumentów

-sposób kontaktowania się rodziców z wychowawcą i nauczycielami

-ubezpieczenie dzieci

– sposób rozliczania z opuszczonych zajęć lekcyjnych

-dziennik elektroniczny

-kalendarz roku szkolnego 2018/2019

-obiady, sklepik

– 3.09.2018- 3.02.2019- 1. okres roku szkolnego

-4.02.2019-21.06.2019- 2. okres roku szkolnego

–  inne

2.

1.10-5.10

Konsultacje nauczycielskie/ Spotkania z wychowawcami w klasach

6.11-7.11

Spotkania z wychowawcami w klasach:

– omówienie  osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno -wychowawczych

–  omówienie organizacji imprez klasowych ( mikołajki, Wigilia, bale karnawałowe)

– sprawy wychowawcze

– organizacja sprawdzianu próbnego ósmoklasisty w styczniu 2019

– inne

3.

3.12-7.12

Konsultacje nauczycielskie

4.

8.01-9.01

Spotkania z wychowawcami w klasach:

– poinformowanie o propozycjach ocen półrocznych ( kartki z podpisami rodziców powinny zostać w dokumentacji wychowawcy klasy), frekwencji,

– omówienie  osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno -wychowawczych

–  omówienie organizacji imprez klasowych ( Wigilia, bale karnawałowe)

– sprawy wychowawcze

– inne

Proponowane oceny wystawiamy do 4.01.2019

Rada Klasyfikacyjna 4.02.19- 2. semestr od 4.02.2019

Rada Podsumowująca 1. semestr 11.02.2019

6.

5.03-9.03

Konsultacje nauczycielskie/ Spotkania z wychowawcami w klasach

– podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2018/2019

– Sprawdzian ósmoklasisty- procedury, organizacja sprawdzianu w kwietniu 2019r.

– omówienie  osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno -wychowawczych

– inne

7.

2.04-3.04

Spotkania z wychowawcami w klasach:

– poinformowanie o ocenach cząstkowych, frekwencji,

– omówienie  osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno -wychowawczych

– omówienie organizacji wycieczek szkolnych, zapoznanie rodziców z procedurami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem uczniów

– inne

8.

6.05-10.05

Konsultacje nauczycielskie

9.

4.06-5.06

Spotkania z wychowawcami w klasach:

– zapoznanie z propozycjami ocen końcoworocznych

– podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019

– podsumowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej w roku szkolnym 2018/2019

-rozliczenie z podręcznikami, biblioteką

-Proponowane oceny wystawiamy do 17.05.2019

– Rada Klasyfikacyjna 10.06.19

Rada Podsumowująca rok szkolny 2018/2019 – 21.06.2019

– inne

Brak komentarzy