Dokumenty do pobrania

17 sierpnia 2021

Klasy pierwsze:

 1. Co powinien umieć dziecko zaczynające naukę w klasie 1.
 2. Ulotka- lekki tornister
 3. Wyprawka pierwszoklasisty

POZOSTAŁE DOKUMENTY DLA WYCHOWAWCY I ŚWIETLICY

 1. Elektroniczny dziennik lekcyjny UONET+ 2023
 2. Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii/etyki
 3. Karta informacyjna – dane osobowe
 4. Karta przyjęć do świetlicy – rok szkolny 2023/2024
 5. Regulamin świetlicy.
 6. Oświadczenie dot. sposobu odbioru dziecka, które nie ukończyło 7 lat
 7. Oświadczenie o miejscu pobytu i sposobie powrotu ze szkoły dziecka, które ukończyło 7 lat
 8. Zgody na rok szkolny 2023/2024
 9. Wniosek o zorganizowanie opieki w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych
 10. Wyrażam zgodę na udział dziecka w Programie dla szkół

Dokumenty dotyczące przetwarzania danych w Zespole Edukacyjnym nr 9

 1. Obowiązek informacyjny – rozpoczęcie nauki w ZE nr 9
 2. Obowiązek informacyjny – upoważnienie
 3. Obowiązek informacyjny – karta świetlicy
 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Brak komentarzy