Dokumenty do pobrania

25 sierpnia 2020

Klasy pierwsze:

 1. Co powinien umieć dziecko zaczynające naukę w klasie 1.
 2. Ulotka- lekki tornister
 3. Wyprawka pierwszoklasisty

Pozostałe dokumenty:

 1. Karta przyjęć do świetlicy.
 2. Regulamin świetlicy.
 3. Karta informacyjna – dane osobowe
 4. Oświadczenie dot. sposobu odbioru dziecka, które nie ukończyło 7 lat
 5. Oświadczenie o miejscu pobytu i sposobie powrotu ze szkoły dziecka, które ukończyło 7 lat
 6. Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii/etyki
 7. Elektroniczny dziennik lekcyjny UONET+ informacja rodziców
 8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – rozpoczęcie edukacji w ZE9
 9. Zgoda na przetwarzanie danych – upoważnienie do odbioru dziecka
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – inne dane
 11. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
 12. Zgoda na udział w programie „Program dla szkół – mleko, owoce i warzywa”
 13. Zgody na rok szkolny 2020/2021
 14. Zgoda na pomiar temperatury dziecka
 15. Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail.

Brak komentarzy