Rekrutacja 2019/2020

27 marca 2019

Szanowni Rodzice!

Informacje dotyczące zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz zapisu do oddziału przedszkolnego znajdują się na stronach Urzędu Miasta Zielona Góra:

www.zielona-gora.pl/PL/1361/7180/Nabor_do_szkol_podstawowych_w_roku_szkolnym_2019_2020/

oraz na  stronie naszej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Będą one systematycznie uzupełniane.

Klasa 1

16 kwietnia 2019

 

Zapraszamy!

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  

Data 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności 

od 

do 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych  

16 kwietnia  

26 kwietnia 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

UWAGA! 

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji. 

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy zanieść tylko do szkoły podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.  

do 17 maja 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę,  
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  
z późn. zm.) 

20 maja 

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych 

20 maja 

 

24 maja 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  

27 maja 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacja do szkoły podstawowej

 

 

Brak komentarzy