Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2020

3 marca 2019

W związku z rozpoczynającym się naborem kandydatów do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020,  w załączeniu:

1) poradnik dla absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej,
2) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
3) wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uzupełniających,
4) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata,
5) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020,
6) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
7) zarządzenie LKO w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020,
8) rozporządzenie MEN w  sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
9) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Szczegółowe informacje na temat naboru do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2019/2020 oraz wymienione wyżej załączniki są do pobrania na stronie
Internetowego Serwisu Miasta Zielona Góra

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7319/Nabor_2019_____absolwenci_osmioletni/

Ponadto na wskazanej powyżej stronie kandydaci znajdą przekierowanie do
elektronicznego informatora dla absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej,
zawierającego ofertę szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową – poradnik

TERMINY DNI OTWARTYCH

 1.  I Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego

          13.04.19r. Godz. 10:00 – 13:30

 1. II Ekologiczne Liceum Ogólnokształcące ul. Francuska 25a

         21.03.19r. Godz. 10:00 – 15:00

 1. III Liceum Ogólnokształcące ul. Strzelecka 9

         22.03.19r. Godz. 9:00- 16:00

 1. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Szosa Kisielińska 18

         25.04.19r. Godz. 11:00 – 16:00

 1. V Liceum Ogólnokształcące ul. Zachodnia 63

          21.03.19r. Godz. 11:30- 16:00

 1. VI Liceum Ogólnokształcące ul. Św. Cyryla i Metodego 9
  W sprawie przyjęcia do szkoły konieczny jest indywidualny kontakt kandydata bądź rodzica z pedagogiem szkolnym.
  tel. 68 454 40 88
 2. VII Liceum Ogólnokształcące, ul. S. Wyspiańskiego 21

(Brak informacji na stronie szkoły)

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „EKONOMIK”

          24.04.19r. Godz. 9:00 – 14:00

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych „ELEKTRONIK”, Ul. Staszica 2

         16.04.16r.

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” Ul. Botaniczna 50

         21.03.19r.

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 5 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Ul. Botaniczna 66

(Brak informacji na stronie szkoły)

 1. Zespół Szkół Zawodowych PBO, Ul. Botaniczna 77

         07.03.19r. Godz. 9:00- 14:00

 1. Zespół Szkół Technicznych, ul. Wrocławska 65a

(Brak informacji na stronie szkoły)

 1. Zespół Szkół Plastycznych, Ul. S. Batorego 70a

         21.03.19r. Godzi. 9:00 – 16:00

Brak komentarzy