Ubezpieczenia 2023/2024

1 września 2023

Rada Rodziców wybrała ofertę PZU SA. Składki do wyboru to:

  • 37 zł
  • 55 zł
  • 91 zł.

Link do zdalnego zawarcia ubezpieczenia: https://ubestrefa.pl/oferta/i60ttf

Przy zawieraniu polisy:

– we wrześniu – odpowiedzialność PZU jest od 1 września,

– od 1. października – odpowiedzialność zaczyna się od dnia następnego.

Do zawarcia ubezpieczenia wymagane jest podanie następujących danych:

– adres mailowy, 

– dane dziecka (imię, nazwisko, Pesel), 

– dane płatnika składki  (imię, nazwisko, Pesel), 

– nr telefonu

Po wyrażeniu zgód marketingowych (wymagane są te oznaczone czerwoną kropką, pozostałe są dobrowolne) proces kończy się płatnością składki.

Certyfikat, a wcześniej wszystkie wymagane prawem dokumenty, przesłany zostaje na maila.

Jeżeli rodzic / opiekun dziecka nie może zawrzeć polisy zdalnie (bo np. nie posiada konta bankowego) – proszę o kontakt z agentem obsługującym ubezpieczenie, dane kontaktowe poniżej.

 

Warto podkreślić, że dla przedszkolaków i uczniów nie będzie teraz jednego wspólnego nr polisy, tylko każdy ubezpieczony będzie miał swój indywidualny certyfikat.

Taki dokument, po otrzymaniu go na maila, dobrze jest zapisać lub wydrukować.

Oczywiście, w razie zagubienie, agent jest w stanie „wyciągnąć” go z systemu.

Zgłoszenie szkody – załącznik

W razie pytań proszę kontaktować się z agentem, dane kontaktowe poniżej.

Jacek DachteraAgent PZU SA i PZU Życie SA
Zielona Góra
tel. 664 71 70 83
e-mail: jdachtera@agentpzu.pl
 
Warto pamiętać, że w przypadku ponoszenia kosztów leczenia, kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych należy kompletować dokumentacje lekarską (kopie recept, zaleceń) potwierdzających zasadność ponoszonych kosztów oraz rachunki / faktury imienne na osobę ubezpieczoną (dziecko / ucznia) potwierdzające poniesione koszty.
 

Brak komentarzy