Dokumenty

4 listopada 2018
 1. Karta przyjęć do świetlicy. (trwają prace)
 2. Regulamin świetlicy. (trwają prace)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świetlica
 4. Oświadczenie – dane osobowe (trwają prace)
 5. Oświadczenie dot. sposobu odbioru dziecka, które nie ukończyło 7 lat
 6. Oświadczenie o miejscu pobytu i sposobie powrotu ze szkoły dziecka, które ukończyło 7 lat
 7. Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii/etyki
 8. Elektroniczny dziennik lekcyjny UONET+ informacja rodziców
 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – rozpoczęcie edukacji w ZE9 (trwają prace)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – inne dane (trwają prace)
 11. Zgoda na przetwarzanie wizerunku. (trwają prace)
 12. Zgoda na udział w programie „Program dla szkół – mleko, owoce i warzywa”
 13. Zgody na rok szkolny 2020/2021. (trwają prace)

Brak komentarzy