Dokumenty

4 listopada 2018
 1. Wniosek o zorganizowanie opieki w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych
 2. Karta przyjęć do świetlicy.
 3. Regulamin świetlicy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świetlica
 5. Oświadczenie – dane osobowe
 6. Oświadczenie dot. sposobu odbioru dziecka, które nie ukończyło 7 lat
 7. Oświadczenie o miejscu pobytu i sposobie powrotu ze szkoły dziecka, które ukończyło 7 lat
 8. Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii/etyki
 9. Elektroniczny dziennik lekcyjny UONET+ informacja rodziców
 10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – rozpoczęcie edukacji w ZE9
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – inne dane
 12. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
 13. Zgoda na udział w programie „Program dla szkół – mleko, owoce i warzywa”
 14. Zgody na rok szkolny 2019/2020

Brak komentarzy