Rekrutacja 2020/2021

25 marca 2020

Szanowni Rodzice!

Informacje dotyczące zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz zapisu do oddziału przedszkolnego znajdują się na stronach Urzędu Miasta Zielona Góra:

Klasa 1

15 kwietnia 2020

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7579/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych_prowadzonych_przez_Miasto_Zielona_Gora_na_rok_szkolny_2020_2021/

oraz na  stronie naszej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Będą one systematycznie uzupełniane.

Zapraszamy!

UWAGA  RODZICE !!!

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 72.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji.
W momencie uruchomienia naboru, znajdą tu Państwo również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły podstawowej 2020/2021

 

 

Brak komentarzy