Obiady w styczniu (ul. Rzeźniczaka 1)

13 stycznia 2021

OBIADY DLA UCZNIÓW KLAS 3 – w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 11 AT  przy ul. Rzeźniczaka 1

Koszt obiadów w styczniu wynosi 50,00 zł (10 dni x 5,00 zł).

Żywienie od poniedziałku 18.01.2021.

Wpłaty proszę dokonywać w terminie:  13.01 – 14.01.2021  r.  na konto szkoły:

Zespół Edukacyjny nr 9

Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra

Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa,  ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad.

UWAGA :

Podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

Ważne:

Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego. Wszelkie uwagi dotyczące żywienia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 72 46.

 

W przypadku gdy rodzic nie jest pewny że wpłata wpłynie na konto szkoły do 14.01.2021, proszę przysłać potwierdzenie wpłaty na maila szkoły:  i.aduckiewicz@ze9zg.edu.pl

Odpisy za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 9.00 u intendenta szkoły pod numerem telefonu 723 998 705. Informację można przekazać także w formie sms.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.