Obiady w styczniu (ul. Spawaczy 3D)

13 stycznia 2021

Obiady w SP11 (w budynku przy ul. Spawaczy 3D) dla uczniów klas I – II

Żywienie – od wtorku 19.01.2021.

Koszt obiadów w  styczniu wynosi 52,83 zł   (9 dni x 5,87 zł) .

Wpłaty  proszę dokonywać w terminie:  13.01 – 15.01.2021  r. na konto szkoły:

Zespół Edukacyjny nr 9

Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra

Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

WAŻNE: W przypadku gdy rodzic nie jest pewny, że wpłata wpłynie na konto szkoły do 15.01.2021, proszę przysłać potwierdzenie wpłaty na maila:  i.aduckiewicz@ze9zg.edu.pl

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa,  ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad.

UWAGA :

Podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

Ważne: Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego !

Wszelkie uwagi dotyczące żywienia należy zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 68 323 72 46.

Odpisy za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 13.00 w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.