Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 października 2020

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego dzień 14.10.2020r.(środa) oraz 2.11.2020 (poniedziałek) są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w budynku AT przy ul. Rzeźniczaka 1, w godz. 7.00-16.00.
W tych dniach nie ma obiadów w szkole.  

Wnioski o zorganizowanie opieki prosimy składać do 6 października 2020r. 
do skrzynki podawczej  w wejściu do  szkoły w budynku głównym SP 11
 lub w budynku AT. 

Wnioski- świetlica

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.