Obiady w październiku ul. Spawaczy 3D

17 września 2020

 Uczniowie klas I –II, IV – VIII uczący się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3D.

Koszt obiadów w  miesiącu październik
Koszt jednego obiadu: 5,37 zł.
21 dni X 5,37 zł. = 112,77 zł.

UWAGA :

Podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

Ważne: Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego !!! Wszelkie uwagi dotyczące żywienia  należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły.
Wpłaty na poczet obiadów w październiku  2020  proszę dokonywać w terminie:  

19.09.2020  – 25.09.2020 r.  :

Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne !!!  

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa,  ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad.
! Odpisy za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 13.00 w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.