Regulamin

3 maja 2020

Rodzice i Uczniowie

Od 4 maja 2020 czynne będą boiska przy szkole /3 z tyłu szkoły i 1 z przodu/. Zostaną one
udostępnione na zasadach określonych przez Ministra Sportu.
 Boiska będą czynne od godziny 9.00 do 16.00.
 Mogą tu przychodzić dzieci do lat 13 pod opieką osoby dorosłej i młodzież od 13 lat samodzielnie.
 Można umawiać się w grupach maksymalnie 6-osobowych. Kontrole nad ilością osób
przebywających na boisku sprawuje pracownik szkoły.
 Czynna będzie toaleta przy sali gimnastycznej. Natomiast nie ma możliwości korzystania z żadnego
sprzętu szkolnego. Trzeba przynosić go ze sobą.
 W czasie opadów deszczu boisko nie będzie udostępniane.
 Po godzinie 16.00 teren szkoły wraz z boiskami będzie zamykany.
W czasie korzystania z boiska obowiązują następujące zasady:
1. Bezwzględne pierwszeństwo w korzystaniu z boisk szkolnych mają uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 11.
2. Przychodząc na teren szkoły należy upewnić się, czy jest możliwość wejścia na boisko, jeżeli nie, to
należy poczekać zachowując wymagany dystans.
3. Idąc z domu na boisko musisz mieć na twarzy maseczkę zasłaniającą usta i nos, którą zdejmujesz
dopiero przed wejściem na boisko i chowasz np. do przyniesionego ze sobą plecaka, by ubrać
ponownie po zejściu z boiska.
4. Przed rozpoczęciem zabawy czy gry na boisku należy zdezynfekować ręce środkiem znajdującym
się u pracownika szkoły przy wejściu do sali gimnastycznej.
5. Na każdym boisku może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób (niezależnie od jego
wielkości) i dodatkowo ewentualnie trener.
6. Opiekunowie dzieci przebywających na boiskach ( o ile nie są osobami organizującymi trening)
powinni zająć miejsca na ławkach zachowując obowiązkowy dystans.
7. Każdy ćwiczący powinien posiadać własny sprzęt (np. piłka, rakieta do tenisa, badmintona itp.)
8. Kolejne grupy wchodzą po sobie na boisko, co 15 minut, za zgodą pracownika szkoły.
Zgodnie z informacją udzielona przez Ministerstwo Sportu – Nie ma możliwości udostępniania obiektów
bez koniecznej kontroli i zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja
liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez
następne grupy korzystających).
Polecam informację i wyjaśnienia na stronie
https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Lidia Dubniewska
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 9

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.