Szkolny konkurs „Z ortografią i interpunkcją za pan brat”

12 stycznia 2020

 

Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników ortografii (uczniów klas IV-VIII) do udziału w konkursie szkolnym „Z ortografią i interpunkcją za pan brat”. Z zadaniami zmierzycie się w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbędzie się w dniach 22.-24.01.2020, drugi zaś – 21.-22.02.2020. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem.

Organizator – Justyna Wypychowska

Regulamin

 1. Kategorie wiekowe uczestników: uczniowie klas IV-VIII.
 2. Zgłoszenia: uczeń zgłasza się do nauczyciela języka polskiego.
 3. 3. Cele konkursu. Uczeń

– pisze poprawnie pod względem ortograficznym i stosuje reguły pisowni,

– dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje archaizmy,

– poprawnie używa znaków interpunkcyjnych,

– rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

– rozwija umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy (słowniki specjalistyczne, poradniki językowe, wybrane strony internetowe).

 1. Etapy konkursu i ich zakres:

I etap – test (22.-24.01.2020). Należy

 1. a) rozwiązać zadania typu ABCD (jedna odpowiedź prawidłowa);
 2. b) wykazać się znajomością zasad ortograficznych;
 3. c) podpisać obrazki wyrazami (archaizmy), które są nazwami, np. zwierząt, roślin, przedmiotów, zawodów (wyrazy będą podane, będzie ich więcej niż obrazków).
 4. d) wstawić przecinki.

Kl. IV – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zastosowanie znaków interpunkcyjnych;

Kl. V – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h, cząstką –by oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zasady pisowni zakończeń –i, -ii, -ji; zastosowanie znaków interpunkcyjnych;

Kl. VI – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h, cząstką –by oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zasady pisowni zakończeń –i, -ii, -ji oraz nie z różnymi częściami mowy; zastosowanie znaków interpunkcyjnych;

Kl. VII i VIII – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h, cząstka –by oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zasady pisowni zakończeń –i, -ii, -ji oraz nie z różnymi częściami mowy (z wyjątkami); zastosowanie znaków interpunkcyjnych.

II etap – przepisać bezbłędnie tekst, np. fragment książki, hasła słownikowego (21.-22.02.2020).

Do II etapu przechodzi osoba, która zdobyła 75% poprawnych odpowiedzi w I etapie konkursu.

 1. Wyniki:

I etap – informacje można uzyskać u swojego nauczyciela języka polskiego lub w s. 322 – 14 lutego 2020.

II etap – informacje można uzyskać u swojego nauczyciela języka polskiego lub w s. 322 – 28 lutego 2020.

 1. Materiały:
 • Łuczyński Edward, Przyjazna interpunkcja, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2016.
 • Markowski Andrzej, Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa, Langenscheidt [b.r.].
 • Słownik ortograficzny.
 • Włodarczyk Barbara, Interpunkcja na szóstkę. Szkoła podstawowa, gimnazjum, Kraków, Księgarnia Wydawnicza Skrzat 2010.
 • poprawnapolszczyzna.pl (zakładka „Z ortografią na co dzień”).
 • http://www.staropolska.pl (Słownik staropolski).

 

Szczegółowych informacji udziela szkolny organizator konkursu Justyna Wypychowska, s. 322.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.