Seminarium Naukowe

10 października 2019

Zielonogórski Zarząd Polskiego Towarzystwa Dysleksji zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 23.10.2019 roku o godzinie 16 w auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Al. Wojska Polskiego 69.
Tematem spotkania będzie „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”.

Dla każdej ze szkół przysługuje pakiet dostosowań do poszczególnych przedmiotów.

Dnia 20.11.2019 roku w Zespole Edukacyjnym nr9 przy ulicy Spawaczy 3d o godzinie 16.30 odbędzie się pierwsze spotkanie szkoleniowe „Zaburzenia w rozwoju emocjonalno – społecznym u dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w okresie przedszkola, szkoły podstawowej i średniej”

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.