Konkurs

27 września 2019

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Życie na Ziemi za 100 lat- my i roboty”

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wybranymi przez siebie technikami plastycznymi – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika komputerowa .
3. Format pracy: kartka A-3 .
4. Uczeń może wykonać jedną pracę.
5. Podpisane prace konkursowe (imię i nazwisko twórcy oraz klasa- na odwrocie pracy) przekazujemy organizatorom- Barbara Trela lub Patrycja Okowińska W AT lub zostawiamy w sekretariacie SP 11 z informacją o jaki konkurs chodzi i komu przekazać (B. Trela, P. Okowińska)
6. Prace będą oceniane w kategoriach: kl. I, kl. II, kl. III
7. Kryteria oceniania przez jury:
– zgodność przekazu pracy z tematem konkursu,
– walory artystyczne i estetyczne,
– pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej
8. W konkursie przewidziane są pamiątkowe dyplomy dla uczestników i nagrody za zajęte miejsca I, II i III.
9. Termin składania prac – 15.10. 2019 r.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.