Obiady październik (ul. Spawaczy 3D)

21 września 2019

OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2019
Uczniowie klas I – VIII uczący się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Spawaczy 3D)


Koszt obiadów w  miesiącu październiku (bez 14.10 i 31.10)
Koszt jednego obiadu: 5,07 zł.
21 dni x 5,07 zł. =106,47 .

UWAGA :

Podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.


Ważne: Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego ! Możliwość korzystania z żywienia należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 72 46.


Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły.
Wpłaty na poczet obiadów w październiku 2019 proszę dokonywać w terminie:  

19.09 – 26.09.2019 r.  :
Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne:  

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa,  ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad.
! Odpisy za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 13.00 w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.