Obiady w miesiącu wrześniu (ul. Spawaczy 3D)

20 sierpnia 2019

OBIADY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2019
Uczniowie klas I – VIII uczący się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11

ul. Spawaczy 3D

Rozpoczęcie żywienia w dniu 03-09-2019.

Koszt obiadów w  miesiącu wrześniu ( od  03.09 )
Koszt jednego obiadu: 5,07 zł.
20 dni X 5,07 zł. = 101,40 zł.

UWAGA :

Podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

Ważne: Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego ! Możliwość korzystania z żywienia należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły.
Wpłaty na poczet obiadów we wrześniu 2019 proszę dokonywać w terminie:  

21.08 – 28.08.2019 r.  :
Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne:

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa,  ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad.
! Odpisy za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 13.00 w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.