Dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 kwietnia 2019

DRODZY RODZICE!

W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – (przerwa świąteczna) – 18.04,19.04, 23.04, oraz 29.04, 30.04 i 2.05 świetlica szkolna pełni dyżur od 7:00-16:00.

Rodzice, którzy chcą, by zapewnić ich dziecku opiekę, proszeni są o złożenie w sekretariacie wniosku do dyrektora szkoły. Pozwoli nam to racjonalnie zaplanować i zorganizować pracę nauczycieli.

Wnioski są do pobrania w sekretariatach szkoły oraz na stronie internetowej.

Wnioski należy złożyć do 12.04.19 do godz. 15.00.

WNIOSEK DO POBRANIA:

Wniosek o zorganizowanie opieki

Wnioski na świetlicę obowiązują w przypadku każdej przerwy od zajęć

dydaktycznych.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.