Obiady w lutym.

18 stycznia 2019

OBIADY W MIESIĄCU : LUTY 2019 r.

OBIADY W MIESIĄCU : LUTY 2019 r.
Klasy I – II uczące się w budynku  Akademii Talentów ul.Rzeźniczaka 1

Koszt jednego obiadu: 4,00 zł
20 dni X 4,00 zł. = 80,00 zł

Termin wpłat : do 10.02.2019 r.  W przypadku braku wpłaty od 11-02-2019 dziecko nie będzie mogło korzystać z żywienia.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły:

Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

! Ważne:  W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa.

Odpisy za każdy dzień  należy zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 9.00 u intendenta szkoły pod numerem telefonu 723998705. Informację można przekazać także w formie sms. Informacja o uwzględnionych odpisach za miesiąc styczeń , dostępna będzie w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46 od 05-02-2019 r.

OBIADY W MIESIĄCU : LUTY 2019 R
Klasy II – VIII dzieci uczące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Spawaczy 3D

koszt jednego obiadu: 5,07 zł.
ilość dni obiadowych : 20 dni X 5,07 zł. = 101,40  zł

Termin wpłat : 21.01.2019 – 25.01.2019 r. Wpłaty po terminie możliwe są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu dokonanym w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły:

Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

! Ważne: W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni obiadowych ( jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni proszę podać ,bez których wykupowany jest obiad ).

Odpisy za każdy dzień należy zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godz.13.00 w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.