Szkolny konkurs

3 stycznia 2019

Szkolny konkurs „Z ortografią i interpunkcją za pan brat”
Regulamin
1. Kategorie wiekowe uczestników: uczniowie klas IV-VIII.
2. Zgłoszenia: uczeń zgłasza się do nauczyciela języka polskiego.
3. Cele konkursu. Uczeń
– pisze poprawnie pod względem ortograficznym i stosuje reguły pisowni,
– dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje archaizmy,
– poprawnie używa znaków interpunkcyjnych,
– rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
– rozwija umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy (słowniki specjalistyczne, poradniki językowe, wybrane strony internetowe).
4. Etapy konkursu i ich zakres:
I etap – test (10.-11.01.2019). Należy:
a) rozwiązać zadania typu ABCD (jedna odpowiedź prawidłowa);
b) wykazać się znajomością zasad ortograficznych;
c) podpisać obrazki wyrazami (archaizmy), które są nazwami, np. zwierząt, roślin, przedmiotów, zawodów (wyrazy będą podane, będzie ich więcej niż obrazków).
d) wstawić przecinki.
Kl. IV – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zastosowanie znaków interpunkcyjnych;
Kl. V – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h, cząstką -by oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zasady pisowni zakończeń -i, -ii, -ji; zastosowanie znaków interpunkcyjnych;
Kl. VI – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h, cząstką -by oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zasady pisowni zakończeń -i, -ii, -ji oraz nie z różnymi częściami mowy; zastosowanie znaków interpunkcyjnych;
Kl. VII i VIII – zasady pisowni wyrazów z rz, ż, u, ó, ch, h, cząstka -by oraz zasady pisowni wyrazów małą i wielką (dużą) literą; zasady pisowni zakończeń -i, -ii, -ji oraz nie z różnymi częściami mowy (z wyjątkami); zastosowanie znaków interpunkcyjnych.
II etap – przepisać bezbłędnie tekst, np. fragment książki, hasła słownikowego (7.-8.02.2019).
Do II etapu przechodzi osoba, która zdobyła 75% poprawnych odpowiedzi w I etapie konkursu.
5. Wyniki:
I etap – informacje można uzyskać u swojego nauczyciela języka polskiego lub w s. 322 – 1 lutego 2019.
II etap – informacje można uzyskać u swojego nauczyciela języka polskiego lub w s. 322 – 15 lutego 2019.
6. Materiały:
 Łuczyński Edward, Przyjazna interpunkcja, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2016.
 Markowski Andrzej, Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa, Langenscheidt [b.r.].
 Słownik ortograficzny.
 Włodarczyk Barbara, Interpunkcja na szóstkę. Szkoła podstawowa, gimnazjum, Kraków, Księgarnia Wydawnicza Skrzat 2010.
 www.poprawnapolszczyzna.pl (zakładka „Z ortografią na co dzień”).
 http://www.staropolska.pl (Słownik staropolski).

Szczegółowych informacji udziela szkolny organizator konkursu Justyna Wypychowska, s. 322.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.