Obiady w marcu

14 lutego 2023

Uczniowie klas I – VIII

Koszt obiadów za miesiąc MARZEC 2023

Koszt jednego obiadu: 6,50 zł
23 dni X 6,50 zł. = 149,50 zł

UWAGA :

Podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.

Ważne: Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego !!! NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI DOPISYWANIA DO LIST OBIADOWYCH PO TERMINIE !!!

Wszelkie uwagi dotyczące żywienia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 72 46.

Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły.
Wpłaty na poczet obiadów proszę dokonywać w terminie:

16.02.2023 – 24.02.2023 r.
Zespół Edukacyjny nr 9 ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne !!!

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad.

Odpisy za KAŻDY dzień można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 13.00 w sekretariacie AT pod numerem telefonu 68 323 72 46

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.