POMOC MATERIALNA- OBIADY

18 listopada 2022

Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski proszę składać do 15.12.2022r.

wniosek-dozywianie.doc-obiady

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.