Obiady w grudniu (ul. Rzeźniczaka 1)

22 listopada 2021

Uczniowie klas  I  uczący się w budynku  Szkoły Podstawowej  nr 11 AT ul. Rzeźniczaka 1
Koszt obiadów za cały  miesiąc  grudzień 2021

Koszt jednego obiadu: 5,00 zł

16 dni X 5,00 zł  = 80,00 zł   

UWAGA !!! :

Od bieżącego roku podstawą do wpisania na listę posiłkową jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy szkoły w określonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy.


Ważne: Wpłaty dokonywane po terminie wyznaczonym przez szkołę, będą zwracane na konto wpłacającego !!! Wszelkie uwagi dotyczące żywienia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 68 323 72 46.


Wpłaty na obiady przyjmowane są TYLKO na konto szkoły.
Wpłaty na poczet obiadów proszę dokonywać w terminie:  

19.11 –  29.11.2021  r.  :
Zespół Edukacyjny nr 9
ul. Spawaczy 3 D, 65-119 Zielona Góra
Bank PKO BP S.A nr : 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771

Ważne !!!  

W tytule przelewu proszę podać koniecznie: imię i nazwisko dziecka,  klasa,  ilość dni obiadowych, jeżeli dziecko nie będzie jadło we wszystkie dni w miesiącu, proszę podać ,bez których dni jest wykupowany obiad. Odpisy ! za KAŻDY dzień  można zgłaszać co najmniej dzień wcześniej do godziny 9.00 u intendenta szkoły pod numerem telefonu 723 998 705. Informację można przekazać także w formie sms

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.