Komunikat
Aktualności / 26 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli od poniedziałku (29 kwietnia) szkoła wznawia swoją działalność.

Obiady w maju
Aktualności / 25 kwietnia 2019

OBIADY W MIESIĄCU : MAJ 2019 r. Klasy I – II uczące się w budynku  Akademii Talentów ul. Rzeźniczaka 1

UWAGA RODZICE !!!
Aktualności / 23 kwietnia 2019

Informacja na temat rozpoczęcia zajęć lekcyjnych pojawi się na stronie szkolnej, gdy tylko komitet strajkowy przekaże taką informację.

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH PROJEKCJACH FILMOWYCH
Aktualności / 12 kwietnia 2019

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH PROJEKCJACH FILMOWYCH w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta Zielona Góra informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych projekcji filmowych dla dzieci z opiekunami i młodzieży zielonogórskich jednostek oświatowych w CINEMA CITY – ul. Wrocławska 17.

Strajk!
Aktualności / 4 kwietnia 2019

STRAJK INFORMACJA DLA RODZICÓW   28 marca 2019 r. Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego nr 9 została oficjalnie poinformowana przez Panią Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Zielonej Górze, że „od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) … rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania”. W referendum na terenie ZE9, w którym wzięło udział 170 osób uprawnionych do głosowania (tj. 85 % ogólnej liczby uprawnionych) za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 157 głosujących (tj. 92% ogółu biorących udział w głosowaniu). Przepisy prawa nie pozwalają dyrektorowi Zespołu na pozyskanie informacji, kto z grona pedagogicznego nie przystępuje do strajku. O tym, ile osób zgłosi się do pracy dowiem się w dniu protestu. W tej sytuacji szkoła i przedszkole nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki . W związku z tym informuję Państwa, że: w dniach strajku nie będzie zajęć w przedszkolu, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz opieki świetlicowej; stołówka szkolna w dniach strajku nie będzie funkcjonowała (za dni strajku będą przysługiwały tzw. odpisy); egzaminy zewnętrzne (gimnazjalny i ósmoklasisty) mimo akcji strajkowej zostaną przeprowadzone; wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa; przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu)…

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Aktualności / 3 kwietnia 2019

DRODZY RODZICE! W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – (przerwa świąteczna) – 18.04,19.04, 23.04, oraz 29.04, 30.04 i 2.05 świetlica szkolna pełni dyżur od 7:00-16:00.