Jadłospis
Aktualności / 18 września 2022

Jadłospis na dni 19-30.09.2022 r. znajduje się w linku poniżej Jadłospis 19-30.09

Pomoc materialna dla ucznia
Aktualności / 30 sierpnia 2022

Pomoc materialną może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna. Formy:  BEZPŁATNE OBIADY (w szkole) -pedagog, wychowawca STYPENDIUM SZKOLNE (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Długa 13 ) ZASIŁEK SZKOLNY (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Długa 13 ) Załączniki: Pomoc materialna WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Wniosek – dożywianie.doc obiady Pelnomocnictwo dla rodzica Katalog wydatkow i zasady rozliczania stypendiow szkolnych Informacja do wniosku o dożywianie