Dzieciaki z grupy IV uczestniczyły w zajęciach plastycznych i teatralnych w Domu Harcerza.