Inspektor ochrony danych:
Natalia Gmurek
tel. 880 100 339
adres email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl


Inspektor Ochrony Danych udziela wyłącznie informacji o ochronie danych osobowych.
Prosimy nie zwracać się do Inspektora Ochrony Danych w innych sprawach związanych z działalnością szkoły.