Inspektor Ochrony Danych:
Natalia Gmurek
tel. 880 100 339
adres email: inspektor-[email protected]gora.pl

Inspektor Ochrony Danych udziela wyłącznie informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy nie zwracać się do Inspektora Ochrony Danych w  innych sprawach związanych z działalnością szkoły.