Miejskie Przedszkole nr 46

ul. Franciszka Rzeźniczaka 1

65-119 Zielona Góra

tel. 68 323 72 46

Sekretariat czynny od 7.30 – 15.30

e-mail: mp46@ze9zg.edu.pl