Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Składka: 37,00 zł.

Konto InterRisk TU S.A.: 17 1240 6960 7170 0012 5007 7204

TYTUŁ: imię i nazwisko dziecka, grupa

Płatne do 30. 09. 2020 r.

Wniosek o wypłatę

NNW ulotka