Składka na ubezpieczenie w roku 2021/2022 wynosi 48 zł.
 
Wpłaty na konto ubezpieczyciela do 30.09.2021r. 

nr konta 87 1140 2004 0000 3502 8155 0461  

w tytule należy wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną
 
 
Więcej informacji nt. ubezpieczenia: