Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do MP nr 46

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok 2022/2023 w terminie od 21 do 28 lutego br. należy zadeklarować kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka, które uczęszcza obecnie do MP46. Deklaracja może mieć formę informacji zwrotnej przekazanej Wychowawcy grupy przez dziennik elektroniczny.

Informacje dla Rodziców dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr  46 w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. Szczegóły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola znajdują się w procedurze w linku poniżej. 1 września br. przyprowadzacie Państwo dzieci do grup, w których będą na Was oczekiwały Wychowawczynie. Informacje, do której grupy będzie uczęszczało dziecko uzyskacie przy wejściu do placówki.

W dniach od 1 do 7 września o godzinie 17.00 odbędą się spotkania z Rodzicami dzieci przyjętych i uczęszczających do naszej placówki. Informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu spotkań z Rodzicami w  grupach, wyprawek dzieci przyjętych do przedszkola oraz procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki znajdują się  poniżej.

Wyprawka przedszkolaka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Harmonogram spotkań

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk) oraz zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Dyżur wakacyjny 2021

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Informacje dotyczące pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 46 podczas dyżuru wakacyjnego.

  1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.
  2. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00.
  3. W pierwszym dniu pobytu należy dostarczyć do przedszkola kapcie i ubrania na zmianę w podpisanym worku.
  4. Dzieci przynoszą codziennie bidony z wodą, a w zależności od warunków pogodowych również okrycie głowy.
  5. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe, w przypadku złego samopoczucia wychowawczyni kontaktuje się z rodzicem telefonicznie.
  6. Stawka dzienna posiłku dla MP nr 46 wynosi 9,00 zł. Wysokość opłat za posiłki obliczana jest na podstawie stawki dziennej.
  7. Opłatę należy wnieść z góry za wskazany we wniosku termin pobytu dziecka w przedszkolu.
  8. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy.

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze PKO BP S.A. 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771.

W tytule należy podać :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności, grupę przedszkolną.

  1. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola odpis naliczany jest na podstawie stwierdzenia przez wychowawcę grupy nieobecności dziecka w danym dniu o godzinie 8:15.
  1. Jeżeli dziecko ma być nieobecne tylko na śniadaniu, to o fakcie tym należy poinformować intendenta do godziny 8:30, dostępnego pod numerem telefonu 723 998 705. Informację można przekazać w formie sms (od 6:30 do 8:15), imię i nazwisko dziecka, termin nieobecności).

KOMUNIKAT – UWAGA  RODZICE!!!

23 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do 28 kwietnia 2021 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

– osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.