Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia napawa optymizmem, 

niech ciepło rodzinnej miłości ogrzewa przy wigilijnym stole, 

a Nowy Rok 2021 niech przyniesie zdrowie, pomyślność i dobroć  

oraz da spełnienie marzeń i moc do działania. 

 

Wszystkiego co najlepsze 

– Dyrekcja i Pracownicy 

    Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze 

 Zielona Góra ’grudzień 2020 r. 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że decyzją organu prowadzącego szkoła i przedszkole w Zespole Edukacyjnym nr 9 w dniu 12.06.2020 r.  (piątek po Bożym Ciele) będą zamknięte.

KOMUNIKAT – UWAGA RODZICE!!!

 5 czerwca o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 5 czerwca 2020 r. od godz. 12:00 do 10 czerwca 2020 r. do godz. 14:00.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

  • elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;
  • osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

NABÓR 2020/2021

18 maja 2020 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 27 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

  1. elektronicznie na stronie internetowej nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka. Do dokumentów przesłanych w formie elektronicznej należy dołączyć podpisany skrócony obowiązek informacyjny, dotyczący przetwarzania danych osobowych w MP nr 46 w związku z rekrutacją (stronka internetowa przedszkola/ zakładka REKRUTACJA)

  2. w formie papierowej, formularze dostępne w przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne i do pobrania na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra zielona-gora.pl

Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

Oznaczona skrzynka podawcza będzie umieszczona przy wejściu do szkoły, w budynku przy ulicy Rzeźniczaka 1. Do wypełnionego wraz z załącznikami wniosku należy dołączyć podpisany skrócony obowiązek informacyjny, dotyczący przetwarzania danych osobowych w MP nr 46 w związku z rekrutacją. Dokumenty należy umieścić w kopercie i wrzucić do skrzynki.

W miejscu składania wniosków może przebywać tylko jedna osoba.

 Prosimy o zachowanie 2 metrów odległości między osobami oczekującymi na złożenie wniosku.

Szczegółowe informacje na temat Naboru 2020/2021 znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA, na stronce przedszkola.

 

 

Informacja o otwarciu MP 46

Szanowni Państwo.

Drodzy Rodzice.

Od 6 maja 2020 r. zniesione będzie zawieszenie zajęć w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa zdrowia:

„w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

Prosimy Rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki MP 46 o złożenie drogą mailową na adres a.jablonska@ze9zg.edu.pl  deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu od 6 maja 2020 r; oraz oświadczenia o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki w określonych godzinach.

Poniższą treść proszę zawrzeć w wiadomości e-mail przesłanej na wskazany adres.

„Deklaruję udział mojego dziecka ………………………, w zajęciach opiekuńczych prowadzonych od 6 maja 2020 r; w MP nr 46 w Zielonej Górze. Zobowiązuję się również do stosowania się do zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wytycznych dotyczących zmian w  funkcjonowaniu placówki w związku z COVID-19.

Oświadczam, że nie mam możliwości zapewnienia dziecku opieki w godzinach ………………, w związku z koniecznością powrotu do pracy .”

Podpis Rodzica

Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji.

Deklaracje i oświadczenia należy wysłać na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja do godziny 12:30.

Po godzinie 12:30 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W związku z koniecznością zachowania wymogów sanitarnych, poinformujemy Państwa, czy wszystkie zgłoszone dzieci będą mogły zostać przyjęte. 

Jednocześnie informujemy, że przedszkole będzie pełniło wyłącznie funkcję opiekuńczą. Zmienią się również godziny funkcjonowania placówki.

Przedszkole będzie otwarte w godzinach od 7:00 – 16:00.

Przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00. Nie będzie możliwości zostawienia dziecka w placówce po tej godzinie. Przedszkole będzie zamknięte.

Odbiór dzieci w godzinach od 14:30 do 16:00. Prosimy o punktualność.

Przekazywanie dzieci odbywać się będzie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren placówki.  

Rekomendacje dla rodziców

Z poważaniem

Wicedyrektor MP nr 46

Anna Jabłońska