Wydłużony termin wpłat

Informujemy, że po konsultacjach z ubezpieczycielem przedłuża się możliwość wpłat za ubezpieczenie na rok przedszkolny 2021/2022 do dnia 15.10.2021 z datą obowiązywania ubezpieczenia od 01.09.2021 czyli od początku roku szkolnego.

Informacje dla Rodziców dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr  46 w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. Szczegóły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola znajdują się w procedurze w linku poniżej. 1 września br. przyprowadzacie Państwo dzieci do grup, w których będą na Was oczekiwały Wychowawczynie. Informacje, do której grupy będzie uczęszczało dziecko uzyskacie przy wejściu do placówki.

W dniach od 1 do 7 września o godzinie 17.00 odbędą się spotkania z Rodzicami dzieci przyjętych i uczęszczających do naszej placówki. Informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu spotkań z Rodzicami w  grupach, wyprawek dzieci przyjętych do przedszkola oraz procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki znajdują się  poniżej.

Wyprawka przedszkolaka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Harmonogram spotkań

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk) oraz zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Dyżur wakacyjny 2021

DYŻUR WAKACYJNY 2021

Informacje dotyczące pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 46 podczas dyżuru wakacyjnego.

  1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.
  2. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00.
  3. W pierwszym dniu pobytu należy dostarczyć do przedszkola kapcie i ubrania na zmianę w podpisanym worku.
  4. Dzieci przynoszą codziennie bidony z wodą, a w zależności od warunków pogodowych również okrycie głowy.
  5. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe, w przypadku złego samopoczucia wychowawczyni kontaktuje się z rodzicem telefonicznie.
  6. Stawka dzienna posiłku dla MP nr 46 wynosi 9,00 zł. Wysokość opłat za posiłki obliczana jest na podstawie stawki dziennej.
  7. Opłatę należy wnieść z góry za wskazany we wniosku termin pobytu dziecka w przedszkolu.
  8. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy.

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze PKO BP S.A. 35 1020 5402 0000 0202 0379 0771.

W tytule należy podać :
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności, grupę przedszkolną.

  1. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola odpis naliczany jest na podstawie stwierdzenia przez wychowawcę grupy nieobecności dziecka w danym dniu o godzinie 8:15.
  1. Jeżeli dziecko ma być nieobecne tylko na śniadaniu, to o fakcie tym należy poinformować intendenta do godziny 8:30, dostępnego pod numerem telefonu 723 998 705. Informację można przekazać w formie sms (od 6:30 do 8:15), imię i nazwisko dziecka, termin nieobecności).

KOMUNIKAT – UWAGA  RODZICE!!!

23 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do 28 kwietnia 2021 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

– osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia napawa optymizmem, 

niech ciepło rodzinnej miłości ogrzewa przy wigilijnym stole, 

a Nowy Rok 2021 niech przyniesie zdrowie, pomyślność i dobroć  

oraz da spełnienie marzeń i moc do działania. 

 

Wszystkiego co najlepsze 

– Dyrekcja i Pracownicy 

    Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze 

 Zielona Góra ’grudzień 2020 r.