Ubezpieczenie dla Zespołu Edukacyjnego nr 9

Rada Rodziców wybrała ofertę PZU SA. Składki do wyboru to:

  • 37 zł
  • 55 zł
  • 91 zł.

Link do zdalnego zawarcia ubezpieczenia: https://ubestrefa.pl/oferta/i60ttf

Przy zawieraniu polisy:

– we wrześniu – odpowiedzialność PZU jest od 1 września,

– od 1. października – odpowiedzialność zaczyna się od dnia następnego.

Do zawarcia ubezpieczenia wymagane jest podanie następujących danych:

– adres mailowy, 

– dane dziecka (imię, nazwisko, Pesel), 

– dane płatnika składki  (imię, nazwisko, Pesel), 

– nr telefonu

Po wyrażeniu zgód marketingowych (wymagane są te oznaczone czerwoną kropką, pozostałe są dobrowolne) proces kończy się płatnością składki.

Certyfikat, a wcześniej wszystkie wymagane prawem dokumenty, przesłany zostaje na maila.

Jeżeli rodzic / opiekun dziecka nie może zawrzeć polisy zdalnie (bo np. nie posiada konta bankowego) – proszę o kontakt z agentem obsługującym ubezpieczenie, dane kontaktowe poniżej.

 

Warto podkreślić, że dla przedszkolaków i uczniów nie będzie teraz jednego wspólnego nr polisy, tylko każdy ubezpieczony będzie miał swój indywidualny certyfikat.

Taki dokument, po otrzymaniu go na maila, dobrze jest zapisać lub wydrukować.

Oczywiście, w razie zagubienie, agent jest w stanie „wyciągnąć” go z systemu.

Zgłoszenie szkody – załącznik

W razie pytań proszę kontaktować się z agentem, dane kontaktowe poniżej.

Jacek DachteraAgent PZU SA i PZU Życie SA
Zielona Góra
tel. 664 71 70 83
e-mail: jdachtera@agentpzu.pl
 
Warto pamiętać, że w przypadku ponoszenia kosztów leczenia, kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych należy kompletować dokumentacje lekarską (kopie recept, zaleceń) potwierdzających zasadność ponoszonych kosztów oraz rachunki / faktury imienne na osobę ubezpieczoną (dziecko / ucznia) potwierdzające poniesione koszty.
 

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci przyjętych na rok szkolny 2023/2024
do Miejskiego Przedszkola nr 46 „Akademia Talentów”
w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze
na spotkanie, które odbędzie się dnia
15 czerwca 2023 roku,
o godzinie 17.00
w budynku przy ulicy Rzeźniczaka 1.

Zajęcia adaptacyjne

dla naszych najmłodszych Przedszkolaków odbędą się dnia 31 sierpnia 2023 roku o godzinie 16.00.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do MP nr 46

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok 2022/2023 w terminie od 21 do 28 lutego br. należy zadeklarować kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka, które uczęszcza obecnie do MP46. Deklaracja może mieć formę informacji zwrotnej przekazanej Wychowawcy grupy przez dziennik elektroniczny.

Informacje dla Rodziców dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr  46 w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. Szczegóły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola znajdują się w procedurze w linku poniżej. 1 września br. przyprowadzacie Państwo dzieci do grup, w których będą na Was oczekiwały Wychowawczynie. Informacje, do której grupy będzie uczęszczało dziecko uzyskacie przy wejściu do placówki.

W dniach od 1 do 7 września o godzinie 17.00 odbędą się spotkania z Rodzicami dzieci przyjętych i uczęszczających do naszej placówki. Informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu spotkań z Rodzicami w  grupach, wyprawek dzieci przyjętych do przedszkola oraz procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki znajdują się  poniżej.

Wyprawka przedszkolaka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Harmonogram spotkań

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk) oraz zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.