Wizyta w szkole muzycznej

Grupa IV i VI z wizytą w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej.