Warto pomagać

Dzięki świetlicowej grupie Mały Ratownik pod opieką p.Ali, Mali Odkrywcy z grupy 3 mogli przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.