Ubezpieczenie dziecka

Wpłaty na ubezpieczenie dziecka należy realizować na konto  w TU Compensa SA podane na polisie. W tytule przelewu prosimy podać:

  • nr polisy
  • imię i nazwisko
  • dziecka oraz grupę

Opłaty należy wnosić do 31 września 2018r. Potwierdzenie wpłaty oraz wypełnione druki (obowiązek informacyjny,  oświadczenia indywidualne owu compensa nnw) prosimy przekazywać poprzez wychowawcę do sekretariatu szkoły.
Nr polisy, oświadczenie, ogólne warunki ubezpieczenia NNW oraz obowiązek informacyjny administratora danych osobowych znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

 

Obowiązek Informacyjny ADO

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE OW

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 46 W ZIELONEJ GÓRZE POLISA