Informacje dla Rodziców dzieci przyjętych do MP nr 46 w Zielonej Górze na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące przyporządkowania dzieci do grup na rok szkolny 2019/2020

uzyskają Państwo w sekretariacie naszej placówki

w godzinach 9:00 – 12:00

od 19 sierpnia 2019 r.