Strajk!

STRAJK

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

28 marca 2019 r. Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego nr 9 została oficjalnie poinformowana przez Panią Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Zielonej Górze, że „od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) … rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania”. W referendum na terenie ZE9, w którym wzięło udział 170 osób uprawnionych do głosowania (tj. 85 % ogólnej liczby uprawnionych) za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 157 głosujących (tj. 92% ogółu biorących udział w głosowaniu).

Przepisy prawa nie pozwalają dyrektorowi Zespołu na pozyskanie informacji, kto z grona pedagogicznego nie przystępuje do strajku. O tym, ile osób zgłosi się do pracy dowiem się w dniu protestu. W tej sytuacji szkoła
i przedszkole nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki .

W związku z tym informuję Państwa, że:

  • w dniach strajku nie będzie zajęć w przedszkolu, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz opieki świetlicowej;
  • stołówka szkolna w dniach strajku nie będzie funkcjonowała (za dni strajku będą przysługiwały tzw. odpisy);
  • egzaminy zewnętrzne (gimnazjalny i ósmoklasisty) mimo akcji strajkowej zostaną przeprowadzone;
  • wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa; przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) jest możliwe wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym
    (w kwietniu) z przyczyn losowych lub zdrowotnych;