Mając na uwadze prawidłowy rozwój każdego dziecka, w naszym przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzieciom, które mają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomoc udzielana jest zgodnie z zaleceniami specjalisty – w trakcie codziennej pracy.

Dzieci korzystają także z pomocy pedagoga, który organizuje zajęcia w grupach. Udzielana jest także grupowa i indywidualna pomoc logopedyczna.

Efekty pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia są szczegółowo analizowane i ustalane są wnioski do dalszej pracy z dzieckiem, aż do skończenia etapu edukacji na poziomie przedszkola.