1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 46 procedur i zasad zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
  2. Karta informacyjna
  3. Upoważnienie do odbioru dziecka
  4. Obowiązek informacyjny – rozpoczęcie nauki w ZE nr 9
  5. Obowiązek informacyjny – upoważnienie
  6. Zgody lub ich brak dotyczące dziecka
  7. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  8. Zgoda na pomiar temperatury
  9. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  10. Procedury postępowania w razie podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika Miejskiego Przedszkola nr 46 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze na COVID