1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 46 procedur i zasad zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
 2. Regulamin Organizacji Pracy
 3. Karta informacyjna
 4. Upoważnienie do odbioru dziecka
 5. Obowiązek informacyjny – Rozpoczęcie edukacji w ZE 9 w Zielonej Górze
 6. Obowiązek informacyjny – osoba upoważniona
 7. Obowiązek informacyjny – przetwarzanie danych w czasie pandemii
 8. Zgody lub ich brak dotyczące dziecka
 9. Zgoda na przetwarzanie danych – inne
 10. Zgoda na przetwarzania wizerunku
 11. Zgoda na pomiar temperatury
 12. Zgoda na przetwarzanie adresu e-mail
 13. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 14. Procedury postępowania w razie podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika Miejskiego Przedszkola nr 46 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze na COVID